MGMlabs ZİRKONYA CADCAM BLOK

 

  Sürekli ArGe, Yükek Teknoloji Üretim-Makina Parkuru ve Profesyonel Ekip        

 

     MGMlabs ekibi olarak yenilikçi düşüncenin, değişim ve gelişimin, yeni teknolojiye sahip olmanın  üretim verimi, fiyat ve pazarlama kadar önemli olduğunu düşümekteyiz.

 

MGMlabs zirkon bloklarının arkasındaki yenilikçi araştırma geliştirme Japonya kökenli ince toz ve MGMlabs patent korumalı RCISOP İzostatik Pres Tekniğinin özel harmanıdır.​Yenilikçi Araştırma ve Geliştirme odaklı MGMlabs ekibi olarak dental zirkonya CadCam blok üretimi ArGe çalışmalarının başlangıcında diğer üreticilerin aksine zirkonya kronlarının yüksek mekanik mukavemetle birlikte ultra şeffaf olmasına odaklandık. Buda, MGMlabs Zirkonya CadCam Bloklarının pazardaki diğer zirkonya bloklara kıyasla yüksek mekanik mukavemete sahip full estetik uygulamalarda kullanılabilirliğini ortaya çıkardı. Nano boyutlu Japon zirkonya tozu ile üretilen MGMlabs Zirkonya CadCam Blokları yüksek  yaşlanma dayanımlıdır ve geleneksel porselen yapıları ile yüksek uyumluluk gösterirler. 

.

Resim
Resim
Resim
Resim
Resim

 

MGMlabs Zirkonya Bloklarında  soğuk izostatik basma CIP yöntemi uygulanmaktadır; CIP @min 30.000 psi. CIP (min 30.000 psi) önemi zirkonya tozunun eşit olarak her yönde iletilmesidir. MGMlabs zirkonya bloklarında uygulanan Patent Korumalı RCISOP Teknolojisi ile  100 % homojen yoğunluğa ulaşırken ve ultra şeffaf kronlarda mükemmel mekanik özelliklere ulaşmamızı sağlar. MGMlabs Zirkonya Blokları  100 % Biyouyumlu'dur. Tüm biyouyumluluk testleri akredite laboratuvarlarda yapılmıştır.  

Ön sinterleme sıcaklığının zirkonyum blokların işlenebilirliği üzerinde etkili olduğu açıktır. MGMlabs Zirkonya Bloklarının önsinterleme rejimi ve sıcaklığı ince ayarlarla kusursuz bir şekilde ayarlanmıştır.  Bu da MGMlabs Zirkonya CAdCam Bloklarının kolay işlenebilir olmasını ve kesme yüzeyine sahip pürüzsüzlüğünü sağlamıştır. Geliştirdikleri RCISOP teknolojisi ve fırın önsinterleme stratejileri sayesinde MGMlabs Zirkonya CadCam Blokları  tüm CNC kazıma stratejileri ile uyumludur ve kolay işlenebilrliğe sahiptir.